THỦ THIÊM REAL vinh dự là đơn vị phân phối giỏ hàng của dự án COASTAR ESTATES

Đăng ký ngay

MẶT BẰNG TỔNG THỂ DỰ ÁN 21 HA

Gia Đoạn 1 (8HA) - 44 villas nghỉ dưỡng

Trung tuần tháng 8/2017 có nhà mẫu. Có xe Limousine đưa đi tham quan nhà mẫu!

Giai đoạn 2 - 80 villas cùng với sân chơi

được phát triển cuốn chiếu với GD 1

Giai đoạn 3 - Khối condotel

Liên hệ ngay: 0898 223 223